Patents PDF eBooks Online Free Download | Page 1

Patents PDF 1 PDF eBooks Online Free Download

DK-0806809-T3: Håndholdt kommunikationsudstyr med en strålingsbeskyttende antenneindretning patent, DK-0807629-T3: Sulfonamidsubstituerede chromaner, fremgangsmåde til fremstilling deraf, anvendelse deraf som medikamenter eller diagnostiske midler samt medikamenter indeholdende dem patent, DK-0817968-T3: Fremgangsmåder til påvisning af coloncancer i afføringsprøver patent, DK-0827061-T3: Transportabel computer patent, DK-0833030-T3: Hængsel til døre, vinduer og lignende patent, DK-0834536-T3: Omdannelse af xanthophyller patent, DK-0840792-T3: (S)-hydroxynitrillyase fra Hevea brasiliensis patent, DK-0856701-T3: Armeringsanker patent, DK-0883406-T3: Anvendelse af IL-7 til behandling af autoimmune sygdomme og især insulinafhængig diabe-tesmellitus i særdeleshed patent, DK-0886910-T3: Magnetisk centrifugalkobling patent, DK-0892751-T3: Rustfri stålhætte patent, DK-0893157-T3: Forbedret agglomereret zeolitisk adsorbant, fremgangsmåden til dens opnåelse og dens anvendelse til ikke-kryogen adskillelse af industrielle gasser patent, DK-0894257-T3: Apparat til kemisk prøveudtagning og dispensering patent, DK-0896555-T3: Flerlags höjbarriere laminat patent, DK-0899390-T3: Træpiller til varme- og lydisolation patent, DK-0906694-T3: Information ved TV-transmission patent, DK-0943097-T3: Fremgangsmåde til at påvise IgE patent, DK-0962373-T3: Bærestruktur til planelementer for vognkasser og undervogne af skinneköretöjer patent, DK-0980897-T3: Pigmentpræparation til offsettrykning med forbedrede reologiske egenskaber patent, DK-0990853-T3: Gaskogeapparat patent, DK-0991763-T3: Modificeret adenovirusfiber og måladenovirus patent, DK-0995695-T3: Lomme eller emballage til fødevareprodukter og omfattende en aftrækkelig folie, samt fremgangsmåde til fremstilling deraf patent, DK-1000535-T3: Fremgangsmåde til bestemmelse af kvaliteten og/eller sammensætningen af mælk patent, DK-1007040-T3: Anvendelsen af phanquinon til behandlingen af Alzheimers sygdom patent, DK-1012464-T3: Stirlingmaskine patent, DK-1032559-T3: Aminoalkylphenolderivater til behandling af depression og hukommelsessvigt patent, DK-1037734-T3: Malerullevalse og fremgangsmåde til fremstilling deraf patent, DK-1055111-T3: Fotometer med holder til at holde og blande en kuvette patent, DK-1066190-T3: Fladt kompositlegeme, navnlig et køretøjskarosserielement patent, DK-1073708-T3: Solid-state-fermenter og fremgangsmåde til solid-state-fermentering patent, DK-1075837-T3: Fremgangsmåde til fremstilling af vandige formuleringer til ophtalmisk anvendelse patent, DK-1114189-T3: Rekombinante Newcastle disease virus RNA ekspressionssystemer og vacciner patent, DK-1115772-T3: Polymert pigmentdispergeringsmiddel med acrylhovedkæde, polyestersidekæder, cykliske imidgrupper og kvaternære ammoniumgrupper patent, DK-1118739-T3: Lås patent, DK-1125443-T3: Fremgangsmåde og system til dannelse af en telekommunikationsforbindelse patent, DK-1127868-T3: Fremgangsmåde til fremsitlling af malonsyrediestere i en reaktor med indvendige varmevekslere patent, DK-1150662-T3: Laminater indeholdende aktivt stof til transdermale systemer patent, DK-1153419-T3: Multichipmodul med integrerede RF-egenskaber patent, DK-1154706-T3: Blanding af popcornskerner og pellets patent, DK-1155014-T3: Hidtil ukendte benzimidazolforbindelser til anvendelse som aktive, terapeutiske stoffer, fremgangsmåde til fremstilling af disse forbindelser og farmaceutiske sammensætninger omfattende dem patent, DK-1173710-T3: Anordning til indstilling af oxidationsmiddel/brændstof- blandingen i tilförselsledningen til en brænder patent, DK-1175355-T3: Opbevaringsemballage og fremgangsmåde til emballering patent, DK-1175902-T3: Anvendelse CS-866 (olmesartan) til fremstillingen af et medikament til behandling af arteriosclerose patent, DK-1179600-T3: Overvågning af hybridisering under PCR patent, DK-1180519-T3: Hydrochlorid af en kondenseret heterocyklisk forbindelse patent, DK-1185753-T3: Lås patent, DK-1187601-T3: Hidtil ukendt præparat og administrationsform som omfatter en syrelabil protonpumpeinhibitor patent, DK-1193201-T3: Fremgangsmåde og anordning til dannelse af en dobbeltskelformation af trykkeriprodukter patent, DK-1196202-T3: Forbindelsesledkonstruktion patent, DK-1198403-T3: Indretning til transport af flade objekter med et rutestyringssystem patent, DK-1214097-T3: Nukleinsyrer kodende for polyepitop-polypeptider patent, DK-1220848-T3: N-arylmethylthioanilid-forbindelser, som er nyttige til inhibition af replikationen af HIV patent, DK-1228845-T3: Lagringsmedie til barberapparatskasetter patent, DK-1241199-T3: Polyurethaner og deres anvendelse til fortykning af vandige systemer patent, DK-1243843-T3: LED-signalmodul patent, DK-1258890-T3: Effektkabelterminering af et datakabel langs med en jernbanestrækning patent, DK-1270023-T3: Metallisk implantat, som er nedbrydeligt in vivo patent, DK-1291120-T3: Spændeindretning til udretning og fastspænding af to rörender patent, DK-1291601-T3: Slöringsnet patent, DK-1295684-T3: Pneumatisk drevet sömmemaskine til finarbejde patent, DK-1308166-T3: Ikke-neurotoksisk plasminogenaktiverende faktorer til behandling af slagtilfælde patent, DK-1313500-T3: Associationer af dalfopristin/quinupristin med cefpirom patent, DK-1313508-T3: Kombination indeholdende et antifolat og methylkmalonsyresænkende middel patent, DK-1331339-T3: Hængsel til döre, vindure og lignende patent, DK-1343414-T3: Apparat til aktivitetshjælp patent, DK-1345595-T3: Ionstyrke-uafhængig farmaceutisk formulering med depotfrigivelse patent, DK-1348906-T3: Fremgangsmåde til påvirkning af egenskaberne af forbrændingsrester fra et forbrændingsanlæg patent, DK-1360736-T3: Bölgeledergeneratoranordning for energitilförsel til en kavitet patent, DK-1372670-T3: Caloporosid-derivater, fremgangsmåde til fremstillingen af disse og deres anvendelse patent, DK-1380131-T3: Startcellesøgealgoritme patent, DK-1384699-T3: Fremgangsmåde til fremstilling af syntesegas ud fra tunge ladninger såsom tunge råolier og destillationsrester ved hjælp af delvis oxidation patent, DK-1384947-T3: Fremgangsmåde og system til tilförsel og brænding af pulveriseret brændstof i en glassmelteovn og brænder til anvendelse dermed patent, DK-1388289-T3: Let skrælbart pölsehylster af fiberforstærket cellulosehydrat med slipbelægning på indersiden patent, DK-1393393-T3: Ionisk ledende additiv til zinkanoder i alkalisk elektrokemiske celler patent, DK-1395587-T3: Fremgangsmåde til fremstilling af imipenem patent, DK-1409021-T3: Formulering omfattende fulvestrant patent, DK-1412517-T3: Fremgangsmåder, kits og sammensætninger af kombinationsoligomerer patent, DK-1413259-T3: Dental formdel, især kunstig tand patent, DK-1446006-T3: Fremgangsmåde til bekæmpelse af borende barkbiller patent, DK-1446402-T3: 2-Amino-4-heteroarylethylthiazolinderivater og deres anvendelse som inhibitorer for inducerbar NO-synthase patent, DK-1457117-T3: Fremgangsmåde til fremstilling af rå saltede varer patent, DK-1474460-T3: Alkoxysilan- og OH-endegrupper udvisende polyurethanpræpolymere med nedsat funktionalitet, en fremgangsmåde til deres fremstilling og deres anvendelse patent, DK-1475377-T3: Indol-derivater og deres anvendelse som inhibitorer for phosphodiesterase 4 patent, DK-1478476-T3: Fremgangsmåde og mekanisme til tilførsel af wirer, valsetråde, rør eller andet materiale af prismatisk tværsnit fra forskellige fødeledninger til en bearbejdningslinje patent, DK-1487518-T3: Automatisk infusionssystem baseret på en adaptiv patientmodel patent, DK-1499331-T3: Saltopløsning til kolonrensning patent, DK-1502001-T3: Packer-optager patent, DK-1506058-T3: Kredslöbformalingsanlæg med mölle og sigte patent, DK-1546243-T3: Polymerskumkompositter, der opfylder fordringer for fabriksmateriale 4880 patent, DK-1557458-T3: Fremgangsmåde til fremstilling af et planteslutprodukt patent, DK-1567865-T3: Fremgangsmåde til kontinuert detektion af en anlyt, det anvendte, trifunktionelle detekteringsreagens, samt detektionsindretning patent, DK-1572694-T3: Pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepiner som vasopressinagonister patent, DK-1582691-T3: Endedæksel patent, DK-1592699-T3: Avermectin og avermectin-monosaccharidderivater substitueret i 4"- eller 4' -positionen, hvilke forbindelser har pesticidegenskaber patent, DK-1594867-T3: Phenylacetamider og deres anvendelse som glucokinasemodulatorer patent, DK-1610743-T3: Sårforbinding patent, DK-1612255-T3: Afsvovlingsfremgangsmåde til naphtafraktionen, der anvender en katalysator med styret porösitet patent, DK-1638443-T3: Isoformer af hjerne-natriuretisk peptid patent, DK-1644804-T3: Optisk tovejs-multibølgelængde-multiplekser patent, DK-1660886-T3: Indretning til detektion af biokemisk aktivitetet indeholdende gap junctions patent, http://55s.overdraw.us patent, http://3oi.overdraw.us patent, http://1x5.overdraw.us patent, http://21l.overdraw.us patent, http://299.overdraw.us patent, http://32k.overdraw.us patent, http://v4.overdraw.us patent, http://5l9.overdraw.us patent, http://3hc.overdraw.us patent, http://3ep.overdraw.us patent, http://1pl.overdraw.us patent, http://74z.overdraw.us patent, http://62a.overdraw.us patent, http://6pq.overdraw.us patent, http://74t.overdraw.us patent, http://cn.overdraw.us patent, http://1bp.overdraw.us patent, http://65z.overdraw.us patent, http://yl.overdraw.us patent, http://2dn.overdraw.us patent, http://3vn.overdraw.us patent, http://5i7.overdraw.us patent, http://1.overdraw.us patent, http://1nd.overdraw.us patent, http://5jm.overdraw.us patent, http://3rd.overdraw.us patent, http://3f5.overdraw.us patent, http://30p.overdraw.us patent, http://69x.overdraw.us patent, http://1so.overdraw.us patent,

Patent 1, Patent 2, Patent 3, Patent 4, Patent 5, Patent 6, Patent 7, Patent 8, Patent 9, Patent 10, Patent 11, Patent 12, Patent 13, Patent 14, Patent 15, Patent 16, Patent 17, Patent 18, Patent 19, Patent 20, Patent 21, Patent 22, Patent 23, Patent 24, Patent 25, Patent 26, Patent 27, Patent 28, Patent 29, Patent 30, Patent 31, Patent 32, Patent 33, Patent 34, Patent 35, Patent 36, Patent 37, Patent 38, Patent 39, Patent 40, Patent 41, Patent 42, Patent 43, Patent 44, Patent 45, Patent 46, Patent 47, Patent 48, Patent 49, Patent 50, Patent 51, Patent 52, Patent 53, Patent 54, Patent 55, Patent 56, Patent 57, Patent 58, Patent 59, Patent 60, Patent 61, Patent 62, Patent 63, Patent 64, Patent 65, Patent 66, Patent 67, Patent 68, Patent 69, Patent 70, Patent 71, Patent 72, Patent 73, Patent 74, Patent 75, Patent 76, Patent 77, Patent 78, Patent 79, Patent 80, Patent 81, Patent 82, Patent 83, Patent 84, Patent 85, Patent 86, Patent 87, Patent 88, Patent 89, Patent 90, Patent 91, Patent 92, Patent 93, Patent 94, Patent 95, Patent 96, Patent 97, Patent 98, Patent 99, Patent 100, Sitemap